Documenten

Documenten

Op deze pagina kunt u de volgende zaken terugvinden:

- Individuele steekkaart (medische fiche)
- Aanvullende info voor AKABE
- Doktersattest voor medicatie
- Verzekeringspapieren
- Alcoholreglement 

Individuele steekkaart (medische fiche)

De individuele steekkaart is het formulier waarop de ouders van scoutsleden jaarlijk de persoonlijke, sociale en medische gegevens van hun kind invullen. Dankzij deze informatie kan de leidingsploeg op een veilig en juiste manier reageren in een noodsituatie. 

Het is verplicht om een steekkaart in te vullen voor elk lid, dit liefst binnen de 3 weken na de inschrijving van uw zoon/dochter. Dit is noodzakelijk voor de verzekering en veiligheid van uw zoon/dochter. Een steekkaart is 2 jaar geldig maar moet elk jaar nagekeken worden. Vlak voor het kamp moet de steekkaart nogmaals gecontroleerd worden zodat we zeker zijn dat de medische informatie recent is alvorens we op kamp vertrekken. 

De steekkaart kan digitaal ingevuld worden via de groepsadministratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Hiervoor moet je een login aanmaken op de groepsadminsitratie en kan je zelf de individuele steekkaart invullen. Voor meer info over de digitale steekkaart kan u de handleiding raadplegen: /sites/akaberakkernest.scoutsgroep.be/files/wysiwyg/website/2015.09.21_handleiding_ouders_steekkaart.pdf

Voor de papieren versie kan u hier terrecht: /sites/akaberakkernest.scoutsgroep.be/files/wysiwyg/website/2011.02.10_individuele_steekkaart_-def.doc

Aanvullende info voor AKABE

Dit document is een bijlage van de individuele steekkaart. Hierop kan u aangeven waarmee de leiding specifiek moet rekening houden voor uw zoon/dochter. Het document is verplicht om samen met de individuele steekkaart in te vullen.

U kunt deze ook digitaal invullen samen met de individuele steekkaart of op papier via deze link: /sites/akaberakkernest.scoutsgroep.be/files/wysiwyg/website/2011.02.10_aanvullende_info_akabe.doc

Doktersattest medicatie

Als uw zoon/dochter medicatie moet krijgen van de leiding tijdens een activiteit, weekend of kamp is het noodzakelijk en verplicht om dit document door uw huisarts te laten invullen. Zonder dit attest mogen wij absoluut geen medicatie toedienen. U kunt het attest downloaden via: /sites/akaberakkernest.scoutsgroep.be/files/wysiwyg/website/2011.02.10_dokterattest_medicatie.doc

Verzekeringen

Alle leden zijn via Scouts en Gidsen Vlaanderen verzekerd voor lichamelijke ongevallen. Heeft uw zoon/dochter een ongeval gehad tijdens een activiteit, weekend of kamp? Dan kan het zijn dat u kosten heeft en dan kan u deze papieren invullen samen met de groepsleiding om ervoor te zorgen dat deze kosten (gedeeltelijk) terug betaald kunnen worden. U kan de verzekeringspapieren vragen aan de groepsleiding of downloaden via: /sites/akaberakkernest.scoutsgroep.be/files/wysiwyg/website/aangifte_voor_een_ongeval_met_lichamelijke_schade_en_of_ba.pdf

Alcoholreglement - Belangrijke Alcoholrichtlijnen

Onze scoutsgroep vindt het belangrijk om te communiceren over haar regels omtrent alcohol. Hier kunnen jullie ons alcoholreglement raadplegen, deze regels gelden zowel voor leden als leiding. Het reglement is downloadbaar via: /sites/akaberakkernest.scoutsgroep.be/files/wysiwyg/bar_-_belangrijke_alcohol_richtlijnen_0.pdf